Mistral

Ubezpieczenia i Turystyka

ul Sarańska 6H
98-200 Sieradz
tel. (43)827-46-40, (43)826-04-44, (43)822-44-88

Ubezpieczenia

Niżej wymienione ubezpieczenia realizujemy w oparciu o podpisane umowy z ubezpieczycielami.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE:

OC
AC+KR (autocasco + kradzież)
NW (od następstw nieszczęśliwych wypadków
ASSISTANCE (pomoc w wypadkach)
UBEZPIECZENIA PAKIETOWE (OC+AC+KR+NW+ASS)

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE:

MIESZKAŃ (ruchomości domowe, lokale o wyodrębnionej własności)
DOMÓW JEDNORODZINNYCH
DOMÓW W BUDOWIE
DOMÓW LETNISKOWYCH

UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE:

SMALL BUSINESS (pakiet dla małych i średnich firm, biur, sklepów)
OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKIEM
UBEZPIECZENIE SZYB I REKLAM

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU:

OC LEKARZY, WETERYNARZY, APTEKARZY, PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH
OC NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH, INSTRUKTORÓW SPORTOWYCH
OC DORADCÓW PODATKOWYCH
OC PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM
OC ZA PRODUKT
OC CUDZOZIEMCÓW
OC OGÓLNE

UBEZPIECZENIA OSOBOWE:

NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
KOSZTÓW LECZENIA ZA GRANICĄ
ASSISTANCE TOURIST

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A., obie z siedzibą przy rondzie I. Daszyńskiego 1 w Warszawie, 00-843 Warszawa, informują, iż są administratorami, każda Spółka w zakresie kierowanego do niej zgłoszenia. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem, przez czas konieczny do wykonania tych czynności, a potem do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest realizacja zgłoszenia a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Ci prawo do: żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz, wniesienia skargi do Organu Nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez email: IOD@warta.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Warty. Dane inspektora dostępne w zakładce Kontakt. Podanie wszystkich danych oznaczonych symbolem "*" jest konieczne do obsługi zgłoszenia.
stat4u