Mistral

Ubezpieczenia i Turystyka

ul Sarańska 6H
98-200 Sieradz
tel. (43)827-46-40, (43)826-04-44, (43)822-44-88

Planeta Młodych

Planeta Młodych

ubezpieczenie dla wszystkich od 5 do 39 latKarta Planeta Młodych to:
  • ubezpieczenie dla wszystkich od 5 do 39 lat
  • ubezpieczenie w USA i Kanadzie!
  • całoroczne ubezpieczenie NNW na całym świecie
  • całoroczne ubezpieczenie KL poza granicami Polski na całym świecie
  • całoroczne ubezpieczenie OC na całym świecie
  • ubezpieczenie w podróży, w pracy i w trakcie nauki
  • ubezpieczenie w trakcie uprawiania sportów ekstremalnych
  • zniżki w Twoich ulubionych punktach w całej Polsce
  • konkursy z atrakcyjnymi nagrodami
  • Karta ważna jest 365 dni!

Z Kartą Planeta Młodych zyskujesz ubezpieczenie w trakcie uprawiania sportów wysokiego ryzyka, sportów ekstremalnych i wyczynowego uprawiania sportu. Ubezpieczenie działa w trakcie wymian studenckich, staży, praktyk, wyjazdów Work&Travel do USA* oraz pracy zarobkowej. Z naszą kartą zyskujesz ochronę ubezpieczeniową na całym świecie, w tym również na terytorium USA i Kanady*.

Zakres ubezpieczenia wersja NNW KL OC OC w trakcie
uprawiania
sportu
Sporty
ekstre-
malne
zniżki cena
Polska Classic CA 7000 pln brak brak brak Nie Tak 35 pln
CD 20000 pln brak brak brak Nie Tak 48 pln
Classic
Sport
CSA 7000 pln brak brak brak Tak Tak 55 pln
CSD 20000 pln brak brak brak Tak Tak 75 pln
Świat* Travel TA 7000 pln 60000€ 50000€ 25000€ Nie Tak 60 pln
TD 20000 pln 60000€ 50000€ 25000€ Nie Tak 70 pln
Travel
Sport
TSA 7000 pln 60000€ 50000€ 25000€ Tak Tak 90 pln
TSD 20000 pln 60000€ 50000€ 25000€ Tak Tak 110 pln
* z wyłączeniem USA i Kanady
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A., obie z siedzibą przy rondzie I. Daszyńskiego 1 w Warszawie, 00-843 Warszawa, informują, iż są administratorami, każda Spółka w zakresie kierowanego do niej zgłoszenia. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem, przez czas konieczny do wykonania tych czynności, a potem do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest realizacja zgłoszenia a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Ci prawo do: żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz, wniesienia skargi do Organu Nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez email: IOD@warta.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Warty. Dane inspektora dostępne w zakładce Kontakt. Podanie wszystkich danych oznaczonych symbolem "*" jest konieczne do obsługi zgłoszenia.
stat4u