Mistral

Ubezpieczenia i Turystyka

ul Sarańska 6H
98-200 Sieradz
tel. (43)827-46-40, (43)826-04-44, (43)822-44-88

Euro<26

Euro<26

Dla wszystkich od 7 do 30 lat!

  

Ubezpieczenie
Karta Euro<26 gwarantuje Ci kilka wariantów ubezpieczenia w szkole, na uczelni, w pracy o raz podczas Twoich podróż w kraju i za granicą.

Zniżki
Karta Euro<26 daje Ci dostęp do ponad 80 000 zniżek w Europie i ponad 4 000 w Polsce.

Co dostaniesz na start?
1. EURO<36 - Twoja nowa legitymacja
2. PRZEWODNIK ZNIŻEK - zniżki, ważne adresy i informacje o karcie
3. MAGAZYN EUTOR<26 - bezpłatny kwartalnik Karty Euro<26
4. DARMOWE KONTO E-MAIL - ty@euro26.pl
5. NEWSLETTER(E-MAIL) - najświeższe informacje o zniżkach, imprezach, konkursach


Oto nasze Karty w największym skrócie:
1. Europejska Karta Młodzieżowa EURO26 Polska – za 50 zł rocznie otrzymujesz:
    20.000 zł ubezpieczenia NNW (Polska)
    80.000 zł ubezpieczenia OC
2. Europejska Karta Młodzieżowa EURO26 Polska Sport – za 65 zł rocznie otrzymujesz:
    15.000 zł ubezpieczenia NNW (Polska)
    80.000 zł ubezpieczenia OC
    10.000 zł ubezpieczenia sportowego
3. Europejska Karta Młodzieżowa EURO26 World – za 74 zł rocznie otrzymujesz:
    60.000 € kosztów leczenia (cały świat bez Polski, USA i Kanady)
    5.000 € ubezpieczenia NNW (cały świat bez USA i Kanady)
    20.000 € ubezpieczenia OC
4. Europejska Karta Młodzieżowa EURO26 Sport – za 137 zł rocznie otrzymujesz:
    60.000 € kosztów leczenia (cały świat bez Polski, USA i Kanady)
    5.000 € ubezpieczenia NNW (cały świat bez USA i Kanady)
    20.000 € ubezpieczenia OC
    5.000 € ubezpieczenia sportowego
    5.000 € kosztów ratownictwa
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A., obie z siedzibą przy rondzie I. Daszyńskiego 1 w Warszawie, 00-843 Warszawa, informują, iż są administratorami, każda Spółka w zakresie kierowanego do niej zgłoszenia. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem, przez czas konieczny do wykonania tych czynności, a potem do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest realizacja zgłoszenia a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Ci prawo do: żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz, wniesienia skargi do Organu Nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez email: IOD@warta.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Warty. Dane inspektora dostępne w zakładce Kontakt. Podanie wszystkich danych oznaczonych symbolem "*" jest konieczne do obsługi zgłoszenia.
stat4u