Mistral

Ubezpieczenia i Turystyka

ul Sarańska 6H
98-200 Sieradz
tel. (43)827-46-40, (43)826-04-44, (43)822-44-88

Wycieczki Szkolne
Wycieczki Szkolne:

Organizujemy wycieczki szkolne na zamówienie dla każdego rodzaju szkół, w kraju i zagranicą, jedno- lub kilkudniowe.

Wycieczki 1-dniowe
Chorzów - Tarnowskie Góry
Częstochowa - Olsztyn - Złoty Potok - Św. Anna
Gniezno – Ostrów Lednicki
Kielce - Św. Katarzyna- Św. Krzyż
Kruszwica – Wenecja – Biskupin
Nowa Słupia – „Dymarki Świętokrzyskie”
Oblęgorek – Chęciny - Tokarnia - Kielce
Oblęgorek – Kielce – Chęciny – Jędrzejów
Ogrodzieniec – Ojcowski Park Narodowy
Ogrodzieniec – Tarnowskie Góry
Oporów – Łąck – Płock
Sandomerz - Opatów
Sochaczew – Żelazowa Wola – Niepokalanów – Bolimów
Szlak Orlich Gniazd
Tarnowskie Góry – Park Wodny
Tomaszów – Spała – Jeleń – Inowłódz – Anielin – Poświętne
Toruń – Golub Dobrzyń – Włocławek
Uniejów – Stary Licheń – Zalew Jeziorsko
Warszawa
Wrocław


Wycieczki 2-dniowe
Gniew
Gniezno - Poznań - Kurnik - Rogalin
Golub Dobrzyń – Gniew – Malbork – Toruń
Góry Świętokrzyskie
Kazimierz Dolny – Kozłówka – Zamość
Kraków
Kraków – Wieliczka
Warszawa
Ogrodzieniec – Chorzów -Tarnowskie Góry – Park Wodny
Pieskowa Skała – Ojców – Bochnia – Kraków
Opatów - Sandomierz – Kazimierz Dolny
Szlak Orlich Gniazd
Puławy - Kazimierz Dolny – Nałęczów – Kozłówka
Sandomierz
Zwoleń - Czarnolas - Kazimierz - Puławy - Nałęczów – Lublin

Wycieczki 3-dniowe
Bieszczady
Góry Świętokrzyskie
Karkonosze
Kłodzko - Kotlina Kłodzka
Kraków - Pieniny
Kraków - Rabka - Kalwaria-Wadowice - Zakopane
Zakopane
Malbork – Kanał Elbląski – Ostróda – Grunwald – Brodnica
Pieskowa Skała - Ojców – Kraków – Wieliczka
Szlak Piastowski
Sandomierz i Ziemia Sandomierska
Toruń – Gniew – Pelplin – Malbork – Frombork
Trójmiasto Gdańsk - Sopot - Gdynia


Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A., obie z siedzibą przy rondzie I. Daszyńskiego 1 w Warszawie, 00-843 Warszawa, informują, iż są administratorami, każda Spółka w zakresie kierowanego do niej zgłoszenia. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem, przez czas konieczny do wykonania tych czynności, a potem do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest realizacja zgłoszenia a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Ci prawo do: żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz, wniesienia skargi do Organu Nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez email: IOD@warta.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Warty. Dane inspektora dostępne w zakładce Kontakt. Podanie wszystkich danych oznaczonych symbolem "*" jest konieczne do obsługi zgłoszenia.
stat4u