Mistral

Ubezpieczenia i Turystyka

ul Sarańska 6H
98-200 Sieradz
tel. (43)827-46-40, (43)826-04-44, (43)822-44-88

Last Minute


MISTRAL oferuje wycieczki Last Minute od renomowanych, ubezpieczonych i sprawdzonych biur podróży.
Oferta wycieczek jest bardzo obszerna, oferujemy tysiące wycieczek.
Nie musicie się Państwo troszczyć o wyszukiwanie najtańszych ofert.
Nasi doświadczeni sprzedawcy chętnie odpowiedzą na Wasze pytania, pomogą z wyborem wycieczki Last Minute.
Umowę i dalsze ważne dokumenty prześlemy za darmo pocztą, faxem lub emailem.
Last Minute oraz katalogowe wycieczki można zamawiać non stop. Wkrótce po zamówieniu skontaktujemy się z Państwem.
Prosto, szybko, wygodnie i bezpiecznie wybierzecie sobie Państwo wycieczkę Last Minute.

Najlepsze oferty w najniższych cenach! Każdego dnia! Wystarczy zadzwonić.


Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A., obie z siedzibą przy rondzie I. Daszyńskiego 1 w Warszawie, 00-843 Warszawa, informują, iż są administratorami, każda Spółka w zakresie kierowanego do niej zgłoszenia. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem, przez czas konieczny do wykonania tych czynności, a potem do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest realizacja zgłoszenia a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Ci prawo do: żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz, wniesienia skargi do Organu Nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez email: IOD@warta.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Warty. Dane inspektora dostępne w zakładce Kontakt. Podanie wszystkich danych oznaczonych symbolem "*" jest konieczne do obsługi zgłoszenia.
stat4u